Hertz Bogtrykkergården - siden 1828

Hertz bogtrykkergårdens farverige historie er tydelig allerede fra det øjeblik man træder ind ad døren på Abildager i Brøndby. Til venstre for døren står en gammel Rapid trykpresse fra trykkeriet tidlige historie.

På vej op til 1. sal ser man 125 års og 175 års platterne, lysekronen, messingskiltet på døren og i receptionen de to gamle bogskabe, skranken og kartoteksskabet, der alle fortæller deres egen historie om en svunden tid. Lokalerne emmer af mange års foretagsomhed, men først og fremmest af bogtrykkerfamilien Hertz.

Sylvester Hertz

Virksomheden blev grundlagt i Vejle ved kongeligt privilegium i 1828 af Sylvester Hertz i tilknytning til Weile Amts Kongelig priviligerede Avis og Avertissementstidende – Vejle Amts Avis.

Sylvester Hertz ledede firmaet indtil sin død i 1854, hvorefter først hustruen Cecilia siden sønnen Vilhelm overtog forretningen. Som sin far var sønnen en aktiv person i faglige og politiske kredse. Men især fra 1895, da tredje generation kom til og videreførte virksomheden, kom der for alvor gang i forretningen.

 

Poul Hertz

Poul Hertz var en yderst driftig forretningsmand, der sjældent sad stille og ustandseligt havde gang i et væld af projekter. Alt hvad han

gjorde var underlagt de strengeste kvalitetskrav, for eksempel ville han ikke anskaffe en sættemaskine, før han mente, at teknikken kunne leve op til hans fordringer. I 1905 solgte Poul Hertz avisen i Vejle og flyttede trykkeriet til hovedstaden. Han besad et særligt talent for alternative reklamefremstød for sine projekter, og et af de mere spektakulære blev ført ud i livet, da han i 1911 skulle lancere

sit nye blad Verden og Vi. På bladets første udgivelsesdag sendte han et optog på 50 „taksametervogne“ gennem Københavns gader. Hver enkelt af de 49 første vogne bar en plakat, der opfordrede til at se på den sidste vogn. Og på den sidste vogn forkyndtes så nyheden om, at Verden og Vi var kommet på gaden!

I 1918 solgte han dette blad, da han havde for travlt med andre projekter. Heriblandt med at udvikle sit „Hertz Karthothek“ med specielle kartotekskort og kartoteksskabe, hvilket var nyt i tiden. Allerede tidligt i virksomhedens tid var der blevet ført kartotek over ansatte i virksomheden, og man kan stadig i Abildager få disse kort med de gamle bemærkninger at se. På et af kortene står der for eksempel „Ikke flittig. Heller ikke dygtig. Snakker meget“ eller en af de mere dramatiske fra 1944 „Fratraadt p.gr. af Sabotagen. Flink men snakkesalig.“

 

Ellen Hertz

Da Poul Hertz døde i 1939, overtog hans enke Ellen Hertz virksomheden og drev den videre med sin levende interesse for bogtrykkets

håndværk. Hun havde ringe interesse for den moderne teknik, og det var kun modvilligt, at hun i 1973 investerede i en offsetmaskine

– som for øvrigt aldrig kom i brug i hendes levetid. Trods hendes teknologiske modvilje blomstrede firmaet, og for at sikre firmaets fortsættelse, der var ingen arvinger, oprettede hun et aktieselskab i 1972, hvis aktier blev anbragt i Ellen og Poul Hertz’ fond.

 

Carl Henning Bentsen

Ved Ellen Hertz' død i 1976 var der balance i regnskabet og prokurist Carl Henning Bentsen, som var ansat i 1972, forfremmedes til direktør i virksomheden. Ved sin død havde Ellen Hertz efterladt trykkeriet med en god gammel kundekreds, og en ældre maskinpark. Derfor foretog Bentsen en række investeringer i ny teknik, og det lykkedes ham at forøge egenkapitalen betragteligt.

 

Kim Jensen

Efter Carl Henning Bentsens død i 1989 blev den nuværende direktør Kim Jensen udnævnt til at drive virksomheden videre. Kim Jensen var allerede i 1982 blevet ansat som trykker i Hertz bogtrykkergården a/s og i 2003 købte Kim Jensen og Ole Lundsgaard Hertz bogtrykkergården. I 2016 købte Kim Jensen Ole Lundsgaard ud og i dag driver han firmaet videre samme med sin hustru, Anni Jensen.

I en tid hvor højteknologien har haft en rivende fart har Kim Jensen formået at holde et vågent øje med udviklingen, og har investeret i udstyret, der skal til for at klare sig på et meget omskifteligt marked.

 

 

Find vej

Blåt Hertz bogtrykkergården logo
Blåt Hertz bogtrykkergården logo

Hertz Bogtrykkergården - siden 1828